جزئیات مقاله

رنگ رزین نمای ساختمان و نحوی استفاده آن

برای رنگ رزین نمای ساختمان ابتدا باید سطح نما را از هرگونه الودگی و گرد و غبار با راهکار های مخصوص به خود پاک نموده سپس رنگ رزین نمای ساختمان را در شرایط جوی مناسب به دور از گردوغبار و وزش باد انجام دهیم البته متناسب با نوع نما رنگ رزین نمای ساختمان را میتوان رقیق یا غلیظ کرد سپس با استفاده از پیستوله اقدام به رنگه رزین و پاشیدن بر روی نمای ساختمان به صورت اسپری یکنواخت نمود باید دقت شود که رنگ رزین به صورت قطرات اشک مانند از سطح نما سرازیر نگردد که این موضوع مهارت و تجربه های لازم را میطلبد/ رنگ رزین نما

شرکت ارتفاع کاران افرا **

image
image