جزئیات خدمات

image

کار در ارتفاع چیست؟

کار در ارتفاع یا راپل کاری چیست ؟

کار در ارتفاع ، راپل کاری ، کار با طناب به چه معناست ؟ در این مقاله سعی داریم به صورت مختصری در خصوص کار در ارتفاع ، راپل کاری ، کار با طناب و بکارگیری این روش در فعالیت های مختلف توضیح دهیم اگر بخواهیم به صورت عامیانه و ساده در مورد کار در ارتفاع یا راپل کاری توضیح دهیم باید بگوییم که روش راپل کاری یا کار با طناب روشی است که در آن  شخص راپل کار یا به اصطلاح عرفی بندباز یا طناب کار با استفاده از طناب های محکم و سایر وسایل نگهدارنده که مخصوص راپل کاری یا کار در ارتفاع میباشد با رعایت جوانب احتیاط و با داشتن مهارت و امادگی جسمانی از ارتفاع مورد نظر به سمت پایین فرود و یا به سمت بالا صعود میکند که معمولا از روش راپل کاری بیشتر جهت فرود استفاده میشود از این روش در کارهای گوناگون مانند فعالیت های نظامی ، صخره نوردی ، کوهنوردی ، دسترسی به نقاط مرتفع دکل های نفتی ، فعالیت های ورزشی و خدمات ساختمانی در نمای ساختمان های مرتغع استفاده میشود .     
کار در ارتفاع / راپل کاری
شرکت ارتفاع کاران افرا

image
image